PRAWO KARNE

ZAKRES USŁUG

Najważniejsze to szybko działać w postępowaniu karnym!

Postępowanie karne może dotyczyć każdego. Nawet drobne sytuacje z codziennego życia mogą być kwalifikowane jako przestępstwo z poważnymi konsekwencjami karnymi. Od samego początku działań podejmowanych przez organy ścigania należy ustalić procedurę działania oraz strategię procesową – niezależnie czy jesteś po stronie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa czy też osobą pokrzywdzoną. To właśnie aktywne działanie i współpraca z adwokatem może pozwolić na efektywniejsze skorzystanie z Twoich praw.

W jakich postępowaniach mogę Ci pomóc?

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Działam jako obrońca lub pełnomocnik przed organami ścigania – policją, prokuraturą, ABW, CBA, czy Strażą Graniczną. Im wcześniej podejmiesz działanie, tym większe masz szanse na uniknięcie postępowania sądowego. Reprezentuję Twoje interesy i realnie oceniam szanse obrony.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Sprawa jest już w sądzie? Został skierowany akt oskarżenia lub wyznaczona rozprawa? To ostatni moment, żeby działać w Twojej sprawie. Sąd pierwszej instancji jest sądem dowodowym, który ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia i wysłuchać także Twojej wersji.

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Nawet wyrok skazujący otwiera możliwość dalszego działania, w tym uniknięcia odbycia orzeczonej kary lub zmniejszenia jej wymiaru. Pomagam w takich sprawach jak m.in.:

 • dozór elektroniczny,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności,
 • zamiana kary ograniczenia wolności na pozbawienie wolności (zastępcza kara pozbawienia wolności),
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

ILE KOSZTUJE OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM? ILE KOSZTUJE ADWOKAT?

Każda sprawa karna jest sprawą indywidualną różniącą się zakresem niezbędnej pracy. Zależy to od obszerności materiału dowodowego w sprawie, zgłaszanych wniosków dowodowych, zarzucanego przestępstwa, etapu postępowania czy też przewidywanej długości procesu. Sprawa o wykroczenie polegające na zakłócaniu ciszy nocnej jest sprawą zupełnie inną niż sprawa z zarzutem handlu narkotykami, jednak każda z nich wymaga jej poznania oraz opracowania planu działania.

Jedynie przykładowo, moje wynagrodzenie adwokackie za prowadzenie sprawy karnej zaczyna się już od 3.000,00 – 4.000,00 złotych. Każda sprawa podlega jednak indywidualnej wycenie – zapraszam do kontaktu i niezobowiązującej wyceny.

PRZESTĘPSTWA, W KTÓRYCH POMAGAM:

Prowadzę sprawy z zakresu m.in.:

 • przestępstw narkotykowych,
 • prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
 • przestępstwa komunikacyjne (wypadki drogowe),
 • błędy medyczne,
 • oszustw,
 • kradzieży,
 • przestępstw skarbowych,
 • bójek i pobić,
 • uszkodzenia mienia,
 • wolności seksualnej i obyczajności.

JAK ZLECIĆ PROWADZENIE SPRAWY?

Przede wszystkim skontaktuj się ze mną – samodzielne prowadzenie sprawy karnej nie jest dobrym pomysłem. Na każdą sprawę trzeba spojrzeć obiektywnie, zweryfikować możliwe scenariusze postępowania i zestawić je z obowiązującymi przepisami. Może porozumienie z prokuratorem jest lepszym rozwiązaniem niż długotrwały proces? Może masz dowód, o którym dotychczas nie pomyślałeś, bo nikt o niego nie zapytał? To właśnie moja rola w postępowaniu karnym.

Po wstępnej rozmowie podejmiesz decyzję, czy zlecasz mi prowadzenie sprawy. Następnie podpisujemy umowę z czytelnymi rozliczeniami oraz działamy, aby najlepiej zabezpieczyć Twoje interesy. Nie boję się zaproponować nieoczywistych rozwiązań.

NIE ZWLEKAJ

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ JUŻ DZIŚ!

FORMULARZ KONTAKTOWY

NAPISZ DO MNIE!

LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ W INNY SPOSÓB: